Sakupljanje i prerada masti Neškodljivo uklanjanje sporednih proizvoda
životinjskog porekla i otkup biljnih ulja
na teritoriji Republike Srbije

Vaš način poslovanja se zauvek menja
zahvaljujući našim inovativnim uslugama

O našoj kompaniji

TRONTEAM je osnovan 2016. godine u Novom Sadu (Rumenci), gde se nalazi i centralno skladište za prijem, preradu i otpremanje sirovina.

Osnovna delatnost TRONTEAM-a je sakupljanje i prerada masti životinjskog porekla i neškodljivo uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla (SPŽP), kategorije 3 na području Republike Srbije.
Bavimo se i otkupom biljnih ulja (sojino, suncokretovo, repičino…).
Tako sakupljene sirovine, ocenjene od strane partnera kao najkvalitetnije, preko svojih prodajnih kanala, plasiramo na domaćem tržištu i na tržištima centralne i istočne Evrope.

Naša vizija

Vizija TRONTEAM-a je biti pouzdan dugoročni partner na području sakupljanja masti životinjskog porekla i neškodljivog uklanjanja SPŽP Kat 3 na teritoriji zapadnog Balkana, poštujući najviše standarde u rukovanju sirovinama životinjskog porekla što dokazuju certifikati HACCP i ISCC EU koje posedujemo od 2017 godine.

TRONTEAM je sa svojim saradnicima i partnerskom kompanijom ESO TRON, pouzdan partner koji pokriva čitavu teritoriju Republike Srbije i preko partnerske kompanije EKOTRON d.o.o. iz Slovenije plasira svoje proizvode na tržišta EU.

Prednosti saradnje sa nama

TRONTEAM:

 • je pouzdan poslovni partner
 • garantuje konkurentne uslove i preuzimanje sirovina tokom cele godine
 • obezbeđuje čistu ambalažu za sakupljanje, u skladu sa propisima Republike Srbije
 • garantuje sledljivost i svu neophodnu dokumentaciju
 • poštuje sve obaveze propisane Ugovorom o saradnji

Nudimo :

 • Besplatno edukaciju o postupanju sa SPŽP
 • Besplatno savetovanje o obavezi čuvanja dokumenata
 • Besplatno povratnu ambalažu
 • Besplatan odvoz sa vaših lokacija
 • Ekološko rešenje za Vaše neuslovne proizvode
 • Otkup životinjskih masti i sala
 • TRONTEAM ispunjava sve zakonske uslove za obavljanje delatnosti za koje je registrovan
 • Besplatne hemijske analize proizvoda koje možemo vršiti u našoj internoj laboratoriji