Zbrinjavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla (SPŽP) Kategorija 3

Vršimo preuzimanje robe životinjskog porekla Kat 3 iz trgovinskih lanaca i proizvodnih pogona.

U našem magacinu se uz primenu najnovijih tehnologija razdvaja SPŽP i ambalažni otpad (papir, vezivo, folija…), koji se predaje operateru koji propisno zbrinjava neorganski deo, a sirovina ostaje čista bez bilo kakvih primesa neorganskog dela. 

Pravna regulativa zbrinjavanja i neškodljivog uklanjanja SPŽP Kat 3 podrazumeva sklapanje ugovora sa  preduzećem koje ima sve potrebne dozvole od Ministarstva poljoprivrede – Uprava za veterinu.
TRONTEAM  poseduje sve potrebne dozvole za obavljanje ove delatnosti.

U cilju održavanja ekološki zdrave sredine TRONTEAM se bavi sakupljanjem, transportom i preradom SPŽP Kat 3, koja se transportuje drumskim saobraćajem uz poštovanje svih zakonskih regulativa i licenci. Svaki transport predmetne sirovine prati dokument o prijemu sporednih proizvoda životinjskog porekla.

Zbrinjavanje SPŽP Kat 3 (namirnice sa isteklim rokom trajanja, povrati, neuslovni proizvodi, ostaci od prerade mesa..), vršimo uz pomoć primene novih tehnologija gde uspešno odvajamo organski i neorganski otpad koji zbrinjavamo i neškodljivo uklanjamo po  PRAVILNIKU О NAČINU RAZVRSTAVANJA I POSTUPANJA SA SPOREDNIM PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, VETERINARSKO-SANITARNIM USLOVIMA ZA IZGRADNJU OBJEKTA ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, NAČINU SPROVOĐENJA SLUŽBENE KONTROLE I SAMOKONTROLE, KAO I USLOVIMA ZA STOČNA GROBLJA I JAME GROBNICE.